Ciekawostki historyczne

Jak przebiegały wybory w galicyjskiej wsi?

13 Paź, 2017

Jak z perspektywy wiejskiego proboszcza wyglądały wielkie krakowskie rocznice narodowe, które doprowadziły do rozkwitu patriotyzmu w austriackiej niewoli? Co ponad 100 lat temu miał ksiądz do polityki? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w moim nowym artykule, który jest poświęcony wielkim wydarzeniom odnotowanym w kronice parafii Zielonki przez proboszcza Jana Michalika (1881-1911). Polecam, zapraszam do komentowania (s. 67-80). https://dysk.onet.pl/link/R8JeX#.

mgr Jan Bulak UJPII

Źródło zdjęcia

Polska sztuka ludowa jako kategoria kultury

26 Wrz, 2017

1

dr Aleksander Błachowski

Nauka nigdy do końca nie wyartykułowała paradygmatu sztuki ludowej i twórcy czy artysty ludowego. Historię tego ostatniego terminu udanie przedstawił Aleksander Jackowski w artykule pt. Pojęcie twórcy ludowego („Lud” t. 64, 1980 ).

Zobacz więcej…

Zmierzch czy odrodzenie koronki klockowej ?

Wrz, 2017

1

Tekst: Magdalena Cięciwa
 

Początki koronkarstwa klockowego sięgają odległych czasów. I choć powszechnie przyjmuje się, że ojczyzną jego są Włochy, to wiele wskazuje na to, że wywodzi się ono ze wschodu. Znany jest bowiem fakt, że w Syrii i Grecji wyrabiano tego typu koronki na długo przed ich pojawieniem się w XVI wieku we Włoszech.

Zobacz więcej…

Tradycja w naszym czasie

Wrz, 2017

1

Henryk Dumin

Tradycja jest naszym uobecnionym trwaniem w przestrzeni Czasu. Niematerialne wartości stanowią zaś pierwotną wartość systemów kulturowych. Z nich sublimowały się wartości materialne, dopełniające obrazu kultury każdej ludzkiej wspólnoty.

Zobacz więcej…

Muzyka ludowa w Polsce. Zagadnienia ogólne (cz.1)

Wrz, 2017

1

Tekst: prof. Piotr Dahlig

Polska muzyka ludowa lub muzyka ludowa w Polsce jest świadectwem wielości grup etnograficznych (dawnych szczepów, plemion) składających się na naród polski. Wśród tych podstawowych grup wymienia się: Wielkopolan, Małopolan, Mazurów, Sieradzo-Łęczycan Ślązaków, Pomorzan, Kresowiaków, z których każda wniosła swoiste cechy muzyczne do ogólnego obrazu muzyki ludowej na ziemiach polskich.

Muzyka ludowa świadczy o zróżnicowaniu warstw społecznych w historii kultury. Jej środowiskiem macierzystym była wieś, w której do połowy XX w. wychowywała się większość Polaków (w okresie międzywojennym ok. 70%).

Zobacz więcej…

Polskie pieśni pogrzebowe

Wrz, 2017

1

Tekst: prof. Jan Adamowski

Obrzęd pogrzebowy wykształcił różnorodne ga­tunki słowno-muzycznych tekstów, które w swoisty dla siebie sposób przedstawiają sytuację śmierci, opisują ją i interpretują. Ze względu na pochodze­nie, czas i miejsce wykonania, sposób wykonania, zawartość tematyczną itp., wyróżnić można cztery podstawowe grupy tego typu tekstów.

Zobacz więcej…